เครื่องพับโลหะ AMADA BENDING MACHINES

เครื่องตัด
เครื่องตัด
มีทั้งหมด 3 เครื่อง,เครื่องใหญ่ 1 เครื่อง,เครื่องเล็ก 2 เครื่องรองรับแผ่นโลหะที่มีขนาดความหนา 5 มม.สำหรับเหล็ก ส่วน สแตนเลส รับได้ที่ความหนา 4 มม.ยาวได้สุงสุด 8 ฟุต
เครื่องพับโลหะ
มีทั้งหมด 5 เครื่อง
เครื่อง
RG 100 3เครื่อง และรุ่นเล็กอีก 2 เครื่องเพื่อรองรับงานตามขนาดชิ้นงาน
เครื่องซีเอ็นซี มิลลิ่ง
ใช้ในงานกัด-ฉลุ,เจาะ,เขียนลวดลายที่ผิวงาน,และ ทำแม่พิมพ์สำหรับงานปั๊ม มีทั้งหมด เครื่องใหญ่ 1เครื่องรับคำสั่งจากคอมพิวเตอร์ และเครื่องเล็ก 2 เครื่อง
เครื่องปั๊ม
เครื่องปั๊ม มีทั้งหมด 6 เครื่องเพื่อใช้ในงานแม่พิมพ์,ปั๊มขึ้นรูป ซึ่งเครื่องปั๊มทั้งหมดมีตั้งแต่ขนาด12 ตัน,15 ตัน,30 ตัน,35 ตัน,60 ตัน
 เครื่องพับโลหะากทั้งหมด 5 เครื่อง เฉพาะเครื่อง
RG
100 พิเศษจากเครื่องอื่นๆที่ สามารถควบคุมจังหวะ
การพับระยะพับด้วยระบบคอมพิวเตอร์ จึงมั่นใจได้ว่า
มีความแม่นยำสูงและในทุกๆจุดสายการผลิตจะมี
คอมพิวเตอร์เพื่อให้พนักงานที่ผลิตงานได้ดูและ
ตรวจสอบ ว่าได้ทำถูกต้องตามแบบที่ได้จาก
ลูกค้าหรือไม่ทุกเครื่องเป็นเครื่อง
AMADA
เครื่องซีเอ็นซี พันช์ชิ่ง
เครื่องพันชิ่ง มี 3 เครื่อง 3 รุ่น ตามขนาดความกว้างของโต๊ะผิวงานตามชื่อรุ่น ทั้งรุ่น 357 345,และ 567

Copyright © 2013-www.accept99.com