ติอต่อห้างหุ้นส่วนจำกัดแอคเซ็ป

  ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอคเซ็ป
39 หมู่ 6 ซอยสวัสดิ์ ตำบลบางเดื่อ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
โทรศัพท์ : 02-978-2714,02-978-3551-2 แฟ็กซ์
: 02-978-2713
Email :
accept99@hotmail.com, accept_thailand@yahoo.co.th

  ในยุคสมัยปัจจุบัน ใครๆ ก็มีเว็บแบบ Social Networks ห้างหุ้นส่วนจำกัดแอคเซ็ปก็มี เว็บเพจ Social Networks ใว้เป็นช่องทางในการสื่อสารให้เต็มรูปแบบ เพื่อสื่อสารกับลูกค้าต่างด้วยเช่นกัน เช่น www.facebook.com,www.twitter.com,โดยคลิกที่ไอคอนที่เป็น
สัญลกัษณ์ของเว็บเพจต่างๆได้
 

Copyright © 2013-www.accept99.com