ครื่องจักรของห้างหุ้นส่วนจำกัดแอคเซ็ป

 เครื่องตัด
เครื่องตัด มีทั้งหมด 3 เครื่อง,เครื่องใหญ่ 1 เครื่อง,เครื่องเล็ก 2 เครื่องรองรับแผ่นโลหะที่มีขนาดความหนา 5 มม.สำหรับเหล็ก ส่วน สแตนเลส รับได้ที่ความหนา 4 มม.ยาวได้สุงสุด 8 ฟุต
เครื่องพับโลหะ
เครื่องพับ มีทั้งหมด 5 เครื่อง
เครื่อง
RG 100 3เครื่อง และ เครื่องพับรุ่นเล็กอีก 2 เครื่องเพื่อรองรับงานตามขนาดชิ้นงาน
  ทั้งหมดนี้คือกำลังการผลิตทั้งหมด
ของ หจก.แอคเซ็ป ซึ่งยังมีเครื่องจักร
ตัวอื่นอีกเช่น เครื่องกลึง,เครื่องเจียรผิว
และยังใช้คอมพิวเตอร์ในการดูแบบงาน
เครื่องซีเอ็นซี มิลลิ่ง
ใช้ในงานกัด-ฉลุ,เจาะ,เขียนลวดลายที่ผิวงาน,และ ทำแม่พิมพ์สำหรับงานปั๊ม มีทั้งหมด เครื่องใหญ่ 1เครื่องรับคำสั่งจากคอมพิวเตอร์ และเครื่องเล็ก 2 เครื่อง
  เครื่องจักรที่ต้องใช้แรงงานยก
ทางบริษัทได้คำนึงถึงสุขภาพของ
พนักงานผู้ควบคุมเครื่องและผลิตงาน
จึงได้ติดตั้งแขนกล หรือ แอร์บลานซ์
ใช้ช่วยในการยกงานได้แบบไม่ต้อง
ใช้แรงงานในการยกของหนักเกินไป
 เครื่องปั๊ม
เครื่องปั๊ม มีทั้งหมด 6 เครื่องเพื่อใช้ในงานแม่พิมพ์,ปั๊มขึ้นรูป ซึ่งเครื่องปั๊มทั้งหมดมีตั้งแต่ขนาด12 ตัน,15 ตัน,30 ตัน,35 ตัน,60 ตัน
  ซึ่งแขนกลหรือแอร์บลานซ์ คือเครื่อง
สีเหลืองและมีแรงยึดจับวัตถุดิบด้วย
ระบบสูญญากาศ ซึ่งติดตั้งที่
เครื่อง ซีเอ็นซี พั้นช์ชิ่ง,ตัด,ซอย
เครื่องซีเอ็นซี พันช์ชิ่ง
เครื่องพันชิ่ง มี 3 เครื่อง 3 รุ่น ตามขนาดความกว้างของโต๊ะผิวงานตามชื่อรุ่น ทั้งรุ่น 357 345,และ 567 เป็นเครื่องจากบริษัทอะมะดะ
 

Copyright © 2013-www.accept99.com