แผนที่ห้างหุ้นส่วนจำกัดแอคเซ็ป

 

 
ดูแผนที่หจก.แอคเซ็ปขนาดใหญ่ขึ้น

แผนที่จาก Google Earth ล่าสุดได้รับการ update แล้วสามารถใช้ในการนำทางได้ โดยการระบุตัวเลขละติจูด,ลองติจูดชุดนี้ 13.976851,100.512360
ลงในโปรแกรม Google Maps หรือในมือถือ SMARTPHONE ที่มีระบบ GPS ก็จะสามารถนำทางได้แม่นยำส่วนแผนที่ที่เป็นภาพวาดใช้ในการ Print ออกมา

 
Copyright © 2013-www.accept99.com