เครื่องซีเอ็นซี พันช์ชิ่ง AMADA CNC PUNCHING

    เครื่องตัด
เครื่องตัด มีทั้งหมด 3 เครื่อง,เครื่องใหญ่ 1 เครื่อง,เครื่องเล็ก 2 เครื่องรองรับแผ่นโลหะที่มีขนาดความหนา 5 มม.สำหรับเหล็ก ส่วน สแตนเลส รับได้ที่ความหนา 4 มม.ยาวได้สุงสุด 8 ฟุต
  เครื่องพับโลหะ
เครื่องพับ มีทั้งหมด 5 เครื่อง
เครื่อง
RG 100 3เครื่อง และ เครื่องพับ รุ่นเล็กอีก 2 เครื่องเพื่อรองรับงานตามขนาดชิ้นงาน
    เครื่องซีเอ็นซี มิลลิ่ง
ใช้ในงานกัด-ฉลุ ,เจาะ,เขียนลวดลายที่ผิวงาน,และ ทำแม่พิมพ์สำหรับงานปั๊ม มีทั้งหมด เครื่องใหญ่ 1เครื่องรับคำสั่งจากคอมพิวเตอร์ และเครื่องเล็ก 2 เครื่อง
  เครื่องปั๊ม
เครื่องปั๊ม มีทั้งหมด 6 เครื่องเพื่อใช้ในงานแม่พิมพ์,ปั๊มขึ้นรูป ซึ่งเครื่องปั๊มทั้งหมดมีตั้งแต่ขนาด12 ตัน,15 ตัน,30 ตัน,35 ตัน,60 ตัน
เครื่องซีเอ็นซี พั๊นช์ชิ่ง มีทั้งหมด 3 เครื่องเพื่อการผลิต
งานในรูปแบบต่างๆหลังจากการจัดการวัตถุดิบแล้ว
งานพั๊นช์ชิ่งเป็นหัวใจหลักในการผลิตงานที่เรามี ซึ่ง
ทำงานด้วยระบบคอมพิวเตอร์ทำให้สามารถผลิตงานได้
อย่างถูกต้องตามแบบจากลูกค้าและทำให้ผลิตได้เร็ว
และทันกำหนดเวลาส่งมอบให้ลูกค้าได้เสมอ
ทั้งหมดเป็นเครื่องของ AMADA PEGA357,PEGA345 KUMA567
  เครื่องซีเอ็นซี พันช์ชิ่ง
ห้างหุ้นส่วนจำกัดแอคเซ็ป มี 3 เครื่อง 3 รุ่น ตามขนาดความกว้างของโต๊ะผิวงานตามชื่อรุ่น ทั้งรุ่น 357 345,และ 567 จาก AMADA
 
 

Copyright © 2013-www.accept99.com