เครื่องปั๊มขึ้นรูปโลหะ

เครื่องตัด
เครื่องตัด มีทั้งหมด 3 เครื่อง,เครื่องใหญ่ 1 เครื่อง,เครื่องเล็ก 2 เครื่องรองรับแผ่นโลหะที่มีขนาดความหนา 5 มม.สำหรับเหล็ก ส่วน สแตนเลส รับได้ที่ความหนา 4 มม.ยาวได้สุงสุด 8 ฟุต
เครื่องพับโลหะ
เครื่องพับ มีทั้งหมด 5 เครื่อง
เครื่อง
RG 100 3เครื่อง และ เครื่องพับ รุ่นเล็กอีก 2 เครื่องเพื่อรองรับงานตามขนาดชิ้นงาน

เครื่องซีเอ็นซี มิลลิ่ง
ใช้ในงานกัด-ฉลุ ,เจาะ,เขียนลวดลายที่ผิวงาน,และ ทำแม่พิมพ์สำหรับงานปั๊ม มีทั้งหมด เครื่องใหญ่ 1เครื่องรับคำสั่งจากคอมพิวเตอร์ และเครื่องเล็ก 2 เครื่อง
เครื่องปั๊ม
มีทั้งหมด 6 เครื่องเพื่อใช้ในงานแม่พิมพ์,ปั๊มขึ้นรูป ซึ่งเครื่องปั๊มทั้งหมดมีตั้งแต่ขนาด12 ตัน,15 ตัน,30 ตัน,35 ตัน,60 ตัน
เครื่องปั๊มขึ้นรูปโลหะซึ่งล่าสุด แอคเซ็ปได้เพิ่มเครื่อง
ขนาด 60 ตันเพื่อขึ้นรูปงานโลหะที่มีความหนา
4.5-6 มม.ขึ้นไปและเครื่องปั๊มขึ้นรูปอีกหลายรุ่นเพื่อ
ความเหมาะสมในการผลิตชิ้นงาน เสริมสายการผลิต
ให้เหมาะสมตามสภาพงานยิ่งๆขึ้นไปรวมถึงรับออกแบบแม่พิมพ์
เครื่องซีเอ็นซี พันช์ชิ่ง
ห้างหุ้นส่วนจำกัดแอคเซ็ป มี 3 เครื่อง 3 รุ่น ตามขนาดความกว้างของโต๊ะผิวงานตามชื่อรุ่น ทั้งรุ่น 357 345,และ 567
 

Copyright © 2013-www.accept99.com